top of page

De vos in elk van ons
Video in de gevangenis van Beveren

De VUB organiseert in de gevangenis van Beveren lessen penologie voor een gemengde groep van studenten criminologie, gedetineerden en personeelsleden van de gevangenis. De lessen worden als ontzettend waardevol ervaren door alle betrokkenen. Naast de theorie krijgen studenten ook de echte verhalen uit de gevangenis te horen.

Deze lessen zijn uiteraard slechts voor een 
beperkte groep studenten toegankelijk. Daarom werd ons de vraag gesteld of we enkele van deze verhalen wilden capteren. En daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen!

De gedetineerden kozen zelf het thema waar ze graag over wilden spreken. We namen de audio op en bespraken met hen elk afzonderlijk welk beeld erbij past. 

Vijf heel persoonlijke, straffe verhalen! 
Gevangenis Beveren - VUB

Gevangenis Beveren - VUB

bottom of page